مدیسا فناوری پیشرفته شفابخش
Copyright © 2020 by "DM"  ·  All Rights reserved 
 
نظر دوم پزشکی MEDS2nd Opinion جهت دریافت آخرین تشخیص پزشکی و درمانی طبق جدیدترین دانش روز دنیا و الهام از تجربه و یافته های سیستم سلامت کشوری های اسکاندیناوی، دربر گیرندۀ حوزه های پزشکی زیر می باشد:
                                     - نفرولوژی (کلیه)                                   -آنکولوژی
                                     -مغز و اعصاب                                      -قلب و عروق
                                     -غدد داخلی و درون ریز                             -ریه
                                     -اطفال                                                 -پوست
                                     -پاتولوژی                                              -گوارش
                                     -رادیولوژی                                             -داخلی


En